Fra ideer til maskinelle løsninger af

Landskab                         Så er det tid for bestilling af brænde 
Skov                                  til kommende fyringssæson.
Natur
Juletræer                          Kom og køb flis til din have
Topkapning

Landskab

Rådgivning og korttegning
Skovbyholm Grønt hjælper dig gerne med at skabe den bedste løsning på din ejendom. Dine tanker kombineres med vores faglige kompetencer, hvorved der opnås et perfekt resultat. Når planerne er fastlagt, udfærdiger vi et computertegnet kort, hvorpå tiltagene er angivet.

Skovrejsning
Skov- og naturstyrelsen har gennem flere år givet tilskud til skovrejsning hos private. Landet er opdelt i tre zoner:

1. Ønsket skovrejsningsområder. Her er man næsten garanteret tilskud. Med den nuværende ordning kan tilskuddet betale etableringen inklusiv hegning. Du får dermed en gratis skov.

2. Neutrale områder. Det er muligt at opnå tilskud, men chancerne er mindre end i de ønsket skovrejsningsområder. Tilskuddet kan betale etableringen.

3. Uønsket skovrejsningsområder. Der gives ikke tilskud i disse områder.

Skovbyholm Grønt kan hurtigt fortælle dig, hvilket område du ligger i. Vi hjælper dig med ansøgning, korttegning mv. Indkøb af planter, plantning og hegning udfører vi for tilskuddet.

Læhegn & remiser
DFFE tilbyder tilskud til læhegn & remiser. Skovbyholm Grønt kan både hjælpe administrativt og med den praktiske udførsel.

Allétræer & solitærtræer
At plante store træer ved sin ejendom, giver et flot resultat fra første dag. Vi planter mange alléer hvert år, men solitærtræer på marker og på brakarealer vinder også indpas.

Skov

Faglig rådgivning & fast skovfogedbistand
Skovbyholm Grønt har både den teoretiske skovbrugsfaglige baggrund, men også en stor praktisk erfaring fra mange godser i Østdanmark. Vi tilbyder alt fra rådgivning til faste aftaler. Ved faste aftaler, kan Skovbyholm Grønt udfærdige årsplaner for skoven, således at du får overblik over omkostninger og indtægter.

Maskinløsninger
Skovbyholm Grønt råder over maskiner til enhver tænkelig situation.

Natur

Naturgenopretning
Skovbyholm Grønt har erfaring med genopretning af sårbare naturområder. Eksempelvis er vi netop i gang med at genskabe 220ha overdrev på Amager. Det kræver at vi udviser stor forsigtighed, da de store maskiner hurtigt kan skade.

Etablering af søer og oprensning af eksisterende vandhuller
Gennem de seneste år har Skovbyholm Grønt etableret mange nye søer for private. Vi søger for at indhente alle nødvendige tilladelser, og arbejdet udføres af vores erfarne mandskab.

Biotopplaner / naturplaner
Inden den 1. april 2010 skal du have en biotopplan, hvis du vil udsætte mere end én fasan eller agerhøne pr. ha. Med en biotopplan i hånden, kan du udsætte 7 fasaner eller agerhøns pr. ha.

Juletræer

Rådgivning
Skovbyholm Grønt holder jævnlig kurser for både nye og erfarne juletræsdyrkere. Her fortæller vi om alt fra dyrkning til økonomi mv. Overvejer du at plante juletræer på din ejendom, kan du kontakte os for nærmere rådgivning.

Fra plantning til høst
At dyrke salgbare juletræer kræver både viden og erfaring. Skovbyholm Grønt har gennem flere år både plantet, plejet og solgt juletræer. Det har skabt en faglig stærk baggrund og mulighed for maskinelle totalløsninger.

Ved at anvende det korrekte plantemateriale, kan både pleje og salg forløbe lettere. Skovbyholm Grønt planter med en 1-rækket computerstyret plantemaskine, der kan plante op til 30.000 planter per dag. På årsplan bliver der plantet ca. 800.000 juletræer.

Det er vigtigt at træerne plejes på den rigtige måde – og på det korrekte tidspunkt. Med den store erfarne medarbejderstyrke, bliver plejen altid udført rettidigt.

Skovbyholm Grønt afsætter store mængder juletræer, hvert år. Træerne sælges dels en gros, dels eksport, hvilket sikre en bedre handel for alle. Oparbejdningen udføres med fire Net-Op maskiner, hvormed træerne nettes og palleteres i én arbejdsgang.

Topkapning

Skovbyholm Grønt tilbyder fældning af vanskelige træer. Vores top kappere løser opgaverne sikkert og professionelt, og opgaverne varierer i alle størrelser.

Til toppen